Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2018

1. Najważniejszymi wydarzeniami duchowymi minionego roku w naszej parafii były:
– Odnowienie Misji św.;
– odpust ku czci Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;
– odpust ku czci Wniebowzięcia NMP w Wróblewie.

2. W minionym roku (2018) w naszej parafii:
7 par zawarło sakramentalny związek małżeński (8)
17 młodych ludzi z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia otrzymało Sakrament Bierzmowania (18)
9 dzieci po raz pierwszy przyjęło I Komunię Świętą (16)
11 dzieci otrzymało Sakrament Chrztu Świętego (18)
12 parafian odeszło na wieczny spoczynek. (12)
15 tys. Komunii św. (w ciągu całego roku)
(Kolorem niebieskim umieszczono dane za 2017 rok)

3. Z dzieł materialnych najważniejszym była pełna rekonstrukcja i odbudowa wieży naszego kościoła, któremu dzięki temu przywróciliśmy, jego dawny, historyczny wygląd.

Panu Bogu Wszechmogącemu, naszej Rodzinie Parafialnej oraz wszystkim „Dobrym Ludziom” dziękujemy za to, czego udało się nam w minionym roku dokonać. Pana Boga prosimy o dalsze błogosławieństwo, zaś naszych Parafian oraz wszystkich „Dobrych Ludzi” o życzliwość i wsparcie na rok następny.