Gotycki kościół we Wróblewie – konserwacja manierystycznej ambony oraz stworzenie multimedialnego punktu informacji turystycznej

Obraz1

 

Tytuł operacji: „Gotycki kościół we Wróblewie – konserwacja manierystycznej ambony oraz stworzenie multimedialnego punktu informacji turystycznej”

Cel operacji:Wykonanie konserwacji manierystycznej ambony oraz stworzenie punktu informacji turystycznej  w Kościele we Wróblewie w celu udostępnienia obiektu co najmniej 300 mieszkańcom i turystom.

Opis operacji: Operacja w całości będzie realizowana w miejscowości Wróblewo, gmina Suchy Dąb. Odbiorcami operacji będą wszyscy mieszkańcy oraz turyści odwiedzający teren LGD Trzy Krajobrazy. Obiekt będzie udostępniany nieodpłatnie w dni powszednie przez okres minimum 4 godzin oraz w weekendy przez 6 godzin nie wliczając obrzędów religijnych. Operacja przewiduje realizację następujących działań:

1) Konserwacja manierystycznej ambony;

2) Stworzenie punktu multimedialnej informacji turystycznej (w tym wykonanie filmu promocyjnego oraz wykonanie i montaż bramy zabezpieczającej wejście do kościoła);

3) Projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 100 976,24 zł brutto.

Dzięki wykonaniu konserwacji ambony zabytkowy kościół we Wróblewie zyska dodatkowy atut i stanie się dodatkowym punktem na mapie ważnych obiektów zabytkowych na Żuławach. Bez przeprowadzenia prac mających na celu konserwację ambony cenny obiekt ulegnie dalszej degradacji, a z czasem koniecznym będzie jego usunięcie z kościoła w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uczęszczających do kościoła. Bez realizacji operacji nie będzie również możliwe udostępnienie obiektu poza godzinami w których odbywają się nabożeństwa. Operacja pozwoli na montaż specjalnej kraty, która będzie stanowiła zabezpieczenie dla obiektu przed potencjalnymi złodziejami, a jednocześnie umożliwi podziwianie jego wnętrza przez turystów. Obiekt położony jest nad rzeką Motławą, obok wybudowana jest drewniana altana ze stołami i ławkami oraz ogólnodostępny parking. Warto zatem zrealizować operację, która umożliwi podziwianie pięknego zabytkowego kościoła przez turystów oraz umożliwienie zapoznanie się z informacjami turystycznymi, które będą zawarte w multimedialnej informacji turystycznej.

Wskaźniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 sztuka

Liczba osób odwiedzających obiekt – 300 osób

Podpisanie umowy o dofinansowanie:

31 sierpnia 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach podpisała z Województwem Pomorskim umowę na realizację operacji pn.: „Gotycki kościół we Wróblewie – konserwacja manierystycznej ambony oraz stworzenie multimedialnego punktu informacji turystycznej”. W ramach operacji wykonana zostanie gruntowna konserwacja zabytkowej ambony w kościele we Wróblewie, a po jej wykonaniu w obiekcie stworzony zostanie multimedialny punkt informacji turystycznej. Całkowity koszt operacji wynosi 100 976,24 zł, który w 100% zostanie opłacony z otrzymanej ze środków unijnych pomocy finansowej.

Zdjęcia ambony przed modernizacją

 

Zakończenie projektu:

Dobiegła końca realizacja projektu pn.: Gotycki kościół we Wróblewie – konserwacja manierystycznej ambony oraz stworzenie multimedialnego punktu informacji turystycznej. Dzięki otrzymanej ze środków unijnych pomocy finansowej do kościoła we Wróblewie wróciła po gruntownej konserwacji piękna zabytkowa ambona. Ponadto w świątyni został utworzony multimedialny punkt informacji turystycznej w którym zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą obejrzeć film dotyczący świątyni oraz przeprowadzonych w niej prac. Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc finansowa w wysokości 100 976,00 zł z funduszy unijnych. Zapraszamy do obejrzenia rezultatów projektu.

Zdjęcia po zakończeniu projektu