Ostatnie ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Duszpasterskie I Niedziela Adwentu – 27.11.2022r. r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy „Rok Kościelny” oraz nowy okres liturgiczny „Adwent”. Adwent ma podwójny charakter. Jest przygotowaniem do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a równocześnie kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów.
W Adwencie w dni powszednie odprawiamy Msze św. o NMP – „Roraty”. W poniedziałki i wtorki  „Roraty” będziemy odprawiali o godz. 630 rano !!! W czwartki w Wróblewie „Roraty” o g. 1700; a w piątki o g. 1700. Prosimy o przynoszenie lampionów.

2. Rozpoczynamy akcję CARITAS: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin najuboższych, rozprowadzane są w cenie: małe – 10 zł. a duże – 20 zł. za sztukę.

3. W tym tygodniu przypadają „Dni Eucharystyczne”: Pierwszy Czwartek, Piątek Sobota miesiąca. Przypominamy, że naszych chorych odwiedzimy dopiero w piątek – 16 grudnia – w godzinach przedpołudniowych.

4. W tym tygodniu w „Kalendarzu Liturgicznym” będziemy obchodzili:
– we środę ŚWIĘTO Św. Andrzeja, Apostoła;
– w sobotę wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

5. Spotkanie „Żywego Różańca” – ze względu na godziny odprawiania „Rorat” – odbędzie się w piątek po Mszy św. o g. 1700.

6. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Górecki – StangoraSkładamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada rodzinie P. M

7. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa niedzielnego” .

8. Opłatek wigilijny można nabyć w naszych sklepach wiejskich na terenie naszej parafii (ofiary dobrowolne); w Biurze Parafialnym oraz w zakrystii.

 

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 27. 11. – (I Niedziela Adwentu)
830 ++ Bogumiłę, Jana, Andrzeja i Feliksa
1030 (Wróblewo) ++ Rodziców: Stanisławę i Wincentego oraz wujka Józefa
1200 Eugeniusza Zonek w I rocznicę śmierci

Poniedziałek: – 28. 11. –
630 O potrzebne łaski dla Jolanty oraz św. p. Helenę Gruba

Wtorek: – 29. 11. –
630Annę Wyrwicką w 30 dzień po śmierci i pogrzebie

Środa: – 30. 11. –
17.00 ++ Franciszka Skrzypczyk (z okazji 104 rocznicy urodzin) oraz zmarłych z rodzin Augustynowiczów i Witkowskich. Intencja od Marianny i Franciszka Skrzypczyków

Czwartek: – 01. 12. –

1700 (Wróblewo) Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek: – 02. 12. –
1700 W intencji Bogu wiadomej

Sobota: – 03. 12. –
1800 Karola Wyrwickiego w I rocznicę śmierci

Niedziela: – 04. 12. – (II Niedziela Adwentu)
830 + Kazimierza Kosmalę w IX rocznicę śmierci
1030 (Wróblewo) ++ Andrzeja, Mirosława, Erwina i Ryszarda
1200 ++ Andrzeja i Mikołaja z rodziny Łobaczewskich

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXIV Niedziela Zwykła – 20.11.2022 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą Roku Kościelnego. Za tydzień Pierwsza Niedziela Adwentu, która rozpocznie nowy Rok Kościelny.
Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale także oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. W czasie Adwentu w dni powszednie odprawiamy Msze św. wotywne o NMP – „Roraty”. W naszej parafii „Roraty” będziemy odprawiali: W poniedziałki i wtorki o g. 630 rano !!!
W czwartki we Wróblewie „Roraty” o g. 1700 a w środy i piątki o g. 1800 !!!
Natomiast Msza św. z formularza niedzielnego w soboty pozostaje bez zmian o g. 1800 !

3. W „Kalendarzu Liturgicznym” ostatniego tygodnia „Roku Kościelnego” będziemy obchodzili:
– jutro: wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
– we wtorek: wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
– w czwartek: wspomnienie Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy.

4. Od przyszłej niedzieli rozprowadzane będą świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.
Dochód ze świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin najuboższych. Cena małej świecy będzie wynosić 10 zł. a dużej świecy 20 zł.

5. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Ziemowita i Małgorzaty Tyczyńskich. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada rodzinie P. Górecki – Stangora.

6. Dzisiejsza „taca” – kolekta, przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne w Gdańsku.

7. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego”.

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 20. 11. – (Niedziela Chrystusa Króla)
830 ++ Kazimierza Jana Baj w 3 r. śmierci; zmarłych rodziców: Kazimierza i Krystyny Baj oraz Franciszka Czech
1030 (Wróblewo) + Stanisława Pawłowicza
1200 ++ mamę Janinę oraz zmarłych z rodziny: Grzelak i Młodochowskich

Poniedziałek: – 21. 11. –
830 + Gabriela Nadolny

Wtorek: – 22. 11. –
1800 + Irenę Pietruszka w 30 dzień po śmierci

Środa: – 23. 11. –
1800 ++ IV Msza św. wspólna za zmarłych

Czwartek: – 24. 11. –
!1700 (Wróblewo) dziękcz. za odeb. łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Katarzyny

Piątek: – 25. 11. –
1800 + Marię Bolesławę Steinke (X)

Sobota: – 26. 11. –
1800 ++ Zmarłych z rodziny: ciocie, wujków oraz kuzynostwo

Niedziela: – 27. 11. – (I Niedziela Adwentu)
830 ++ Bogumiłę, Jana, Andrzeja i Feliksa
1030 (Wróblewo) ++ Rodziców: Stanisławę i Wincentego oraz wujka Józefa
1200 + Eugeniusza Zonek w I r. śmierci

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXIII Niedziela Zwykła – 13.11.2022 r.

Światowy Dzień Ubogich

1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka.
Dzisiaj także Światowy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołami odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na ten cel.

2. W przyszłą niedzielę – ostatnią niedzielę „Roku Kościelnego” – przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W naszej parafii będziemy gościli Ks. Kleryka, który będzie głosił Słowo Boże, rozprowadzał materiały duszpasterskie i który zbierze ofiary na nasze Seminarium Duchowne. Bowiem „taca” w przyszłą niedzielę w całości jest przeznaczona na Gdańskie Seminarium Duchowne. Polecamy ją ofiarności naszych parafian!

3. W tym tygodniu w „Kalendarzu Liturgicznym” będziemy obchodzili:
– w środę wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia;
w czwartek wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
w piątek wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

4. III Mszę Św. Wspólną za Zmarłych – odprawimy w naszej parafii w piątek – 18. 11. br. o g. 1800 w Trutnowach.

5. W środę – 16. 11. br. przypada w naszej parafii coroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na wspólną Adorację zapraszamy od g. 800 do g. 1800 !

6. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Grzegorza i Kamili Dereszkiewicz. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada rodzinie P. Ziemowita i Małgorzaty Tyczyńskich.

7. Za tydzień po Mszy św. o g. 1200 spotkanie rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

8. Od przyszłego czwartku Msze św. w Wróblewie do wiosennej zmiany czasu będziemy odprawiali o g. 1700 !!! W Trutnowach Msze św. w dni powszednie bez zmian – o g. 1800.

9. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego” .

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 13. 11. – (XXXIII Niedziela Zwykła)
830 ++ Józefa Bzdzikot w 14 r. śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodzin: Bzdzikot i Boryczka.
1030 (Wróblewo) dziękczynna w 35 r. ślubu Renaty i Krzysztofa Pawłowicz
1200 ++ Rodziców: Stanisława i Franciszkę Cholawskich

Poniedziałek: – 14. 11. –
830 ++ Rozalię i Jana Zoń

Wtorek: – 15. 11. –
1800 ++ męża Ryszarda Myszk, z rodziny: Myszk, Dargacz, Kiełbicki, Leszczyński, Gromadziński i wszystkich znajomych

Środa: – 16. 11. –
800 – 1800 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 w intencji Siostry Zmartw. Anny i za Dusze w czyśćcu cierpiące … (od Ss. Jadwigi)

Czwartek: – 17. 11. –
!1700 (Wróblewo) dziękcz. za odeb. łaski z prośbą o zdrowie dla mamy Emilii i męża Henryka

Piątek: – 18. 11. –
1800 ++ III Msza św. wspólna za zmarłych

Sobota: – 19. 11. –
1800 ++ Stanisławę, Józefa, Zygmunta, Edwarda Ciach i Aleksandrę Karnat

Niedziela: – 20. 11. – (Niedziela Chrystusa Króla)
830 ++ Kazimierza Jana Baj w 3 r. śmierci; zmarłych rodziców Kazimierza i Krystyny Baj oraz Franciszka Czech
1030 (Wróblewo) + Stanisława Pawłowicza
1200 ++ mamę Janinę oraz zmarłych z rodziny Grzelak i Młodochowskich

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII Niedziela Zwykła – 06.11.2022 r.

1. W piątek – 11 listopada, – obchodzimy w Polsce „Narodowe Święto Niepodległości”.
W tym roku 104. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny! Msze św. odprawimy o g. 1600 oraz o g. 1800 w Trutnowach.

2. II Masza św. wspólna za zmarłych w naszej parafii zostanie odprawiona w czwartek – 10. 11. o g. 1800 w Wróblewie. Można jeszcze składać karteczki na Msze św. wspólne i wypominki.

3. W tym tygodniu w „Kalendarzu Liturgicznym” będziemy obchodzili:
– w środę ŚWIĘTO Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
– w czwartek wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
– w piątek wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa;
– w sobotę wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika;

4. Za tydzień w niedzielę będziemy przeżywać „V Światowy Dzień Ubogich”, a także „Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym”. Dlatego przed kościołami odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel.

5. Młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Mszę  św. w sobotę o g. 1800. Po Mszy św. spotkanie!

6. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Władysława i Barbary Mozol. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada rodzinie P. Grzegorza i Kamili Dereszkiewicz.

7. Za dwa tygodnie, w niedzielę 20 listopada, po Mszy św. o g. 1200; odbędzie się spotkanie rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii Świętej.

8. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego” .

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 06. 11. – (XXXII Niedziela Zwykła)
830 ++ Stanisława Murzyn w 11 r. śmierci
1030 (Wróblewo) ++ Zmarłych z rodzin: Szafranek, Śmiglów, Szwedów, Domków
1200 ++ Anielę i Mirosława oraz Mariannę, Wacława i wszystkich zmarłych z rodziny Woliwoda

Poniedziałek: – 07. 11. –
830 o szczęśliwą operację dla Jadwigi

Wtorek: – 08. 11. –
1800 + brata Jerzego w 30 r. śmierci

Środa: – 09. 11. –
1800 w pewnej intencji i za Dusze w czyśćcu …

Czwartek: – 10. 11. –
1800 (Wróblewo) ++ II Msza św. wspólna za zmarłych

Piątek: – 11. 11. – Narodowe Święto Niepodległości
1600 dziękczynna w 25 r. ślubu Ewy i Andrzeja Tymoszuk oraz 50 r. urodzin Andrzeja
1800 + Bronisława Torłop

Sobota: – 12. 11. –
1200 CHRZEST: Wiktoria
1800 ++ Zmarłych z rodziny Mozol i Karpowicz

Niedziela: – 13. 11. – (XXXIII Niedziela Zwykła)
830 ++ Józefa Bzdzikot w 14 r. śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodzin: Bzdzikot i Boryczka
1030 (Wróblewo) ++ Rodziców Stanisławę i Wincentego oraz wujka Józefa
1200 ++ Rodziców: Stanisława i Franciszkę Cholawskich