Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2019

1. Najważniejszymi wydarzeniami duchowymi minionego roku w naszej parafii były:

-poświęcenie odbudowanej wieży naszego kościoła parafialnego;
-odpust ku czci Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;
-odpust ku czci Wniebowzięcia NMP w Wróblewie.

2. W minionym roku (2019) w naszej parafii ( w nawiasach rok 2018 r.):

7 par zawarło sakramentalny związek małżeński (7)

17 młodych ludzi z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia otrzymało Sakrament Bierzmowania (17)

5 dzieci po raz pierwszy przyjęło I Komunię Świętą (9)

22 dzieci otrzymało Sakrament Chrztu Świętego (11)

12 parafian odeszło na wieczny spoczynek. (12)

15 tys. Komunii św. (w ciągu całego roku)

3. Z dzieł materialnych najważniejszym była pełna rekonstrukcja i odbudowa wieży naszego kościoła, któremu dzięki temu przywróciliśmy, jego dawny, historyczny wygląd. Przeprowadziliśmy także renowację ambony w kościele filialnym w Wróblewie.

Panu Bogu Wszechmogącemu, naszej Rodzinie Parafialnej oraz wszystkim „Dobrym Ludziom” dziękujemy za to, czego udało się nam w minionym roku dokonać. Pana Boga prosimy o dalsze błogosławieństwo, zaś naszych Parafian oraz wszystkich „Dobrych Ludzi” o życzliwość i wsparcie na rok następny.