Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2023

1. Najważniejszymi wydarzeniami duchowymi minionego roku w naszej parafii były:

-odpust ku czci Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;

-odpust ku czci Wniebowzięcia NMP w Wróblewie;

-przeprowadzenie Wizytacji Kanonicznej naszej parafii, przez J. E, Ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę.

2. W minionym roku (2023) w naszej parafii:
(2022 r.)

2 pary zawarły sakramentalny związek małżeński (3)

18 osób z rąk Ks. Biskupa Piotra Przyborka otrzymało Sakrament Bierzmowania (3)

11 dzieci po raz pierwszy przyjęło I Komunię Świętą (9)

14 dzieci otrzymało Sakrament Chrztu Świętego (17)

16 parafian odeszło na wieczny spoczynek. (18)

11 tys. Komunii św. (w ciągu całego roku) (11)

Panu Bogu Wszechmogącemu, naszej Rodzinie Parafialnej oraz wszystkim „Dobrym Ludziom” dziękujemy za to, czego udało się nam w minionym roku dokonać. Pana Boga prosimy o dalsze błogosławieństwo oraz o opiekę Matki Najświętszej.

Natomiast naszych Parafian oraz wszystkich „Dobrych Ludzi” prosimy o życzliwość i wsparcie na rok następny.