Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2021

( II rok pandemii COVID!!! )

1. Najważniejszymi wydarzeniami duchowymi minionego roku w naszej

parafii były:

-odpust ku czci Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;

-odpust ku czci Wniebowzięcia NMP w Wróblewie.

2. W minionym roku (2021) w naszej parafii: (kolorem niebieskim dane za 2020 r.)

8 par zawarło sakramentalny związek małżeński (7)

1 młodzieniec z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa Tadeusza  Wojdy otrzymał Sakrament Bierzmowania (8)

10 dzieci po raz pierwszy przyjęło I Komunię Świętą (8)

20 dzieci otrzymało Sakrament Chrztu Świętego (16)

23 parafian odeszło na wieczny spoczynek. (16)

10 tys. Komunii św. (w ciągu całego roku) (9)

Panu Bogu Wszechmogącemu, naszej Rodzinie Parafialnej oraz wszystkim „Dobrym Ludziom” dziękujemy za to, czego udało się nam w minionym roku dokonać.

Pana Boga prosimy o dalsze błogosławieństwo oraz o ustanie pandemii COVID.

Natomiast naszych Parafian oraz wszystkich „Dobrych Ludzi” prosimy o życzliwość i wsparcie na rok następny.