Ostatnie ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Zwykła – 24.01.2021r. r.

1. Dzisiaj obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Niedzielę ustanowił Papież Franciszek w roku 2019.
Dzisiaj także – z racji liturgicznego dnia Św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich i dziennikarzy – Ojciec Święty ogłasza Orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2. W tym tygodniu w „Kalendarzu Liturgicznym” będziemy obchodzili:
– jutro – ŚWIĘTO Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła;
– we wtorek – wspomnienie Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa;
w czwartek – wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła.

3. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Bożeny Magierowskiej. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada P. Halinie Wilk.

4. Przypominamy, że Msze św. w dni powszednie do końca stycznia odprawiamy o g. 830 !!!. W sobotę Msza św. z formularza niedzielnego o g. 1800.

5. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią młodzież prowadzi zbiórkę do skarbonek przeznaczoną na pomoc dla tych, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi w Chorwacji.

6. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego”.

7. Na drogę do wieczności w naszej parafii odeszli:
śp. Krystyna Maria Mańkiewicz-Ćwiklińska, zam. Trutnowy, Aleja Lip 10. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek o g. 1300. Zmarła przeżyła 68 lat;
śp. Leszek Plichta, zam. Trutnowy, Ziemiańska 2/2. Nie znamy jeszcze daty pogrzebu. Zmarły przeżył 63 lata.
Naszych zmarłych: siostrę Krystynę Marię oraz brata Leszka polecajmy Miłosierdziu Bożemu.
                                              Wieczny odpoczynek …

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 24. 01. – (III Niedziela Zwykła)
830 ++ Stefana, Józefę, Edwarda, Kazimierza, Eugeniusza Jurek
1030 (Wróblewo) + mamę Zofię Kramek
1200 + gregorianka – śp. Kazimierza Piankowskiego (16)

Poniedziałek: – 25. 01. –
830 + gregorianka (17)
900 o łaskę zdrowia dla Barbary, Wiesławy, Doroty i Ks. Stanisława i o powrót do pełni sił

Wtorek: – 26. 01. –
830 + gregorianka (18)

Środa: – 27. 01. –
830 + gregorianka (19)

Czwartek: – 28. 01. –
830 + gregorianka (20)

Piątek: – 29. 01. –
830 + gregorianka (21)

Sobota: – 30. 01. –
1800 + gregorianka (22)

Niedziela: – 31. 01. – (IV Niedziela Zwykła)
730 + gregorianka (23)
830 ++ Edwarda, Zdzisława, Dorotę, Krzysztofa i ich Rodziców
1030 (Wróblewo) dziękczynna w 43 r. ślubu Mirosławy i Bogdana Dombrowskich
1200 dziękczynna w 50 r. ślubu Grażyny i Stanisława Młodochowskich

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Zwykła – 17.01.2021r. r.

1. Przypominamy, że Msze św. w dni powszednie w styczniu odprawiamy o g. 830a w sobotę Mszę św. z formularza niedzielnego o g. 1800!

2. Od soboty – 16.01. trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy o << Dar Jedności >>.

3. W tym tygodniu w „Kalendarzu Liturgicznym” będziemy obchodzili:
– w czwartek – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

4. W czwartek przypada „Dzień Babci” a w sobotę „Dzień Dziadka”. Pamiętajmy o Seniorach w naszych modlitwach.

5. Nasz kościół na pełnienie Eucharystii w nowym tygodniu przygotowała rodzina P. Tadeusza i Marii Kanieckich. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”! Na następny tydzień przygotowanie kościoła przypada rodzinie P. Bożeny Magierowskiej.

6. Ministranci rozprowadzają nowy nr „Gościa Niedzielnego”.

7. Od poniedziałku rozpoczynamy odprawianie Mszy św. w kościele zamiast tradycyjnych „Odwiedzin Duszpasterskich”, które są w tym roku niemożliwe ze względu na panującą pandemię. Msze Święte dla poszczególnych ulic czy wiosek naszej parafii będą odprawiane zawsze o godz. 1700 !!! Szczegółowy plan jest podany w gablotach przykościelnych oraz na stronie internetowej naszej parafii. Można sprawdzić tutaj

Intencje Mszy świętych

Niedziela: – 17. 01. – (II Niedziela Zwykła)
730 + gregorianka za śp. Kazimierza Piankowskiego (9)
830 dziękczynna w 87 r. urodzin Władysławy Bielak z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
1030 (Wróblewo) dziękcz. – błagalna o zdrowie dla Jasia i Zosi oraz dla całej Rodziny
1200 + Marię Perzyńską w 30 dzień po śmierci

Poniedziałek: – 18. 01. –
830 + gregorianka (10)

Wtorek: – 19. 01. –
830 + gregorianka (11)

Środa: – 20. 01. –
830 + gregorianka (12)

Czwartek: – 21. 01. –
730 + gregorianka (13)
830 + mamę Agnieszkę Brylowską w dniu imienin

Piątek: – 22. 01. –
830 + gregorianka (14)

Sobota: – 23. 01. –
1800 + gregorianka (15)

Niedziela: – 24. 01. – (III Niedziela Zwykła)
830 ++ Stefana, Józefę, Edwarda, Kazimierza, Eugeniusza Jurek
1030 (Wróblewo) + mamę Zofię Kramek
1200 + gregorianka (16)